Místní knihovna v Litenčicích
Naposledy aktualizováno: 02.10.2018 07:53:41

Psal se rok 1895 a v podzámčí  v Litenčicích založil páter Jan Pospíšil místní čtenářský spolek.  Měl 47 členů, byli to lidé vzdělaní, kteří odkoupili od místních sokolů knihovnu o 200 svazcích, převážně zábavného charakteru. Odebírali také časopisy Květy anebo Sokol, některé vázané ročníky jsou i dnes k nahlédnutí v knihovně. Nejstarší kniha v knihovním fondu je   "Cyril a Metoděj" z roku 1864.

 

Čtenářský spolek působil do roku 1921, kdy byla zvolena knihovní rada . Jejím předsedou se stal Arnošt Průša, a knihovníkem, učitel Jindřich Moudrý. Knihovna měla své prostory v budově obecního úřadu. Knihovní fond obsahoval 245 svazků a knihovnu navštěvovalo okolo 20 čtenářů. Za každou výpůjčku se vybíral poplatek, i když velmi malý. Založen byl seznam knih a každý svazek dostal své přírůstkové číslo.

 

V roce 1928  knihovní rada jmenovala knihovníkem pana Antonína Kolaříka. Bylo mu teprve 23 let a ve funkci působil až do své smrti v roce 1987. Pan Kolařík byl velkým knihomilem a byl to on, kdo v roce 1931 prosadil obalování knih.

 

Dnes je knihovna umístěna v budově zdravotního střediska. V roce 2010 byla provedena rekonstrukce knihovny. S pomocí pracovníků Knihovny Kroměřížska  byl knihovní fond zpracován v elektronické podobě do AKS Clavius REKS  a  zprovozněn on-line katalog. Ten umožňuje vyhledávání všech titulů, které si můžete v naší knihovně vypůjčit.

 

(vypsáno z: Sto let knihovny v Litenčicích / Bohumila Hauschwitzová. -- In: Týdeník Kroměřížska. -- Č. 26 (1995), s. 7)

 


 

Regionální osobnosti

Vybráno z Databáze regionálních osobností -Knihovna Kroměřížska - www.knikm.cz

 

Doležel, Norbert, 1746-1814

Gregor, Josef, 1892-1957

Ludmilová, Běla, 1943-

Ovečka, Jaroslav Štěpán, 1882-1953

Štěrba, Jan, 1940-

Zapletal, Zdeněk, 1926-1997

 

 


 

Vybraná regionální literatura

 

 

FIŠER, Zdeněk. Litenčice : vzpomínkový tisk k udělení znaku a praporu obce / Zdeněk Fišer, Růžena Gregorová ; [foto Josef Ščotka]. -- [Brno] : s.n., 2001. -- 16 s. : il., portréty. -- Vzpomínkový tisk k udělení znaku a praporu obce, vydaný při sjezdu rodáků 14. července 2001 a k několika netypickým výročím. -- Název a podnázev z obálky. -- Obsahuje bibliografii

 

OBRÁZEK : 6bf8941d53cd7e14d3b9e5521b7a5b1c.jpgCHYBOVÁ, Helena. Pravěké a slovanské osídlení Kroměřížska : průvodce archeologickou expozicí a sbírkami Muzea Kroměřížska / Helena Chybová ; fotografie Josef Ščotka a fotoarchiv Muzea Kroměřížska. -- Vyd. 1. -- Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 1998. -- 153 s. : il. -- Obsahuje výběrovou bibliografii a Slovník odborných výrazů. -- Obsahuje: Německý souhrn
ISBN 80-85945-14-2 : 319.00

 


 

Knihovna v číslech:

 

Ukazatel Rok 2016
Čtenáři 41
Návštěvníci 656
Výpůjčky 1153

 

 


 

 
Proces zabral 0.0185 sekund času a 0.58MB paměti.